top of page
  • Yazarın fotoğrafıTevfik BALA

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED)…

Güncelleme tarihi: 13 Nis 2021


İsmet İnönü başkanlığında 31 Ocak 1928 yılında kendi seçtiği bakan, millet vekili ve bürokratlardan teşekkül eden bir yönetimle kurulan, 1936 da kamu yararına bir derneğe dönüştürülen Türk Maarif Cemiyeti, 1946 da Türk Eğitim Derneği adını aldı…

Kuruluş ve varoluş sebepleri arasında MEB Temel Kanunlarından biri olan “milli ve manevi değerler” ne hikmetse tüzüğünde yer almıyor.

Dernek vizyon olarak karşımıza, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı çıkarıyor.

Dernek misyon olarak karşımıza, Türk eğitim politikalarının oluşturulmasında etkin söz sahibi olmayı çıkarıyor.

Biraz düşündüğümüzde bu topraklardan kopuk bir anlayışla, sanki yabancı okulların yerli ama milli olmayan versiyonu gibi bir görev üslendiği görülüyor.

Osmanlı Bankası da benzer bir anlayışla kurulmuştu. Bu anlayışla hem ekonomiyi hem de eğitimi ellerinde tutarak milletimizin mide ve beyin besle nimini kendi kontrolleri altına almaktaydılar. Cumhuriyet sonrası yıllarda 1949’a gelindiğinde ABD ile İsmet İnönü’nün imzaladığı Fulbright Anlaşmasıyla derneğe resmi şahsiyetle birlikte güç kazandırılırken hem de geniş ve serbest alanlar açılmış olunuyordu.

Aslında yapılan “Haim Naum Doktrinini” uygulamaya koyarak hem ekonomiyi, hem de eğitim-öğretimi bağımlı hale getirerek milletin geleceğini ellerinden almaktı.

Türk Eğitim Derneğinin (TED) bu gün otuz sekiz okulu, beş bin çalışanı, bir üniversitesi ve üniversitesinde iki bin üç yüz öğrencisi ile üç yüz akademisyeni, on beş yıllık bir genel başkanı olan doksan yıllık bir dernekten söz etmiş oluyoruz.

Başkanın deyimiyle genişleme ve büyümede “Hilton Oteller” modelini örnek almaktaydılar.

Dünden bu güne doğru baktığımızda; TED Üniversitesi kurucusu ve mütevelli heyeti başkan yardımcısı Prof. Ziya Selçuk iken, şimdilerde Milli Eğitim Bakanımız oldu.

Prof. Burhanettin Dönmez Malatya TED Koleji kurucusu, Malatya İ.Ü Dekanı iken, şimdilerin MEB TTK Başkanı, yakın geçmişte enteresan paylaşımları ve yazıları olan biri.

Anıl Yılmaz TED Ankara Koleji Mezunu, şimdilerin MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, daha dün gibi Şubat 2019 da yoğun tepkiler üzerine vaz geçilen okullara Yoga Felsefesinin yaygınlaştırılma projesinin mucidi olan kişi.

Şimdi Başkanlık sistemine geçildikten sonra Milli Eğitimde yapılanları, Okullara konulan yada kaldırılan dersleri, okutulan müfredatları vs gözümüzü kapatarak bir düşünelim. Sonrasında tarihi sıkıntılarımızı hatırlayarak medeniyet değerlerimizdeki kurumaya bakalım.

Milli eğitimi kimler ve nasıl yönetiyor? Bu toprakların, bu milletin ve medeniyetinin özellikleri koruyup büyütülüyor mu? Yoksa küçültülüp kurutuluyor mu? Ya da ne yapılmak isteniliyor?

Sahi Milli Eğitimi yabancılar mı yönetiyor? Yoksa Milli Eğitimi TED mi yönetiyor? Acaba bir fark görülebiliyor mı?

Bilmem ki ne diyelim? Ahlaklı, erdemli, dindar bir nesil yetiştirmek, yerli ve milli bir eğitim sistemini kurmak ve geliştirmek, yerli ve milli savunma sanayini kurmak ve geliştirmek tabandan tavana kadar her birimizin üzerine düşen onurlu bir görev olduğunu hatırlatarak sözlerimizi tamamlamış olalım...

Gönülden selam ve dua ile…

Tevfik BALA

12 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page